Marka Danışmanlığı

Markalaşma, şirket kimliğinin, değerlerinin ve felsefesinin inşa edildiği yaratıcı bir süreçtir.

Marka Danışmanlığı
marka-danismanligi

Markalaşma, şirket kimliğinin, değerlerinin ve felsefesinin inşa edildiği yaratıcı bir süreçtir. Bize göre markalaşmak, şirket hedefleri doğrultusunda mevcut marka algısıyla, olması gereken algı arasındaki dönüşümü sağlayan bir sanattır.

Marka inşası, müşterilerin ve müşteri adaylarının marka, ürün ve hizmetler hakkındaki algısını iyileştirmek amacıyla gerçekleşen stratejik olarak tasarlanmış bir süreçtir. Bu süreçte hedef kitleyle temas etmek, güveni sağlamak ve diyaloğu sürdürülebilir kılmak için çok farklı pazarlama kanallarından istifade edilir.

Marka kimliği, müşterilerinizin markanızı algılamasını istediğiniz şekilde algılanmasını sağlar. Markanızın değerlerini ve marka kişiliğinizi resmeder. Kuvvetli bir marka kimliği müşterilerinizin ve çalışanlarınızın marka sadakatini de kuvvetlendirir.

Marka kimliğinizin somut tarafını logo, slogan, isim, renkler, semboller ve buna benzer her türlü tasarım ve fikir oluşturur. Marka kimliğinin inşa sürecinde markaların potansiyellerini keşfetmesini , dikkate değer olmalarını isteriz.

Güzel sanatlardan; Da Vinci, Michelangelo, Botticelli, Donatello gibi sanatçılardan ilham alarak ve bunu mümkün olduğunca tasarımlarımıza yansıtarak marka kimliğini oluşturmaya çalışırız. Tasarımlarımızda renk teorisi ve Sosyal Psikoloji disiplinlerinden de yararlanmaktayız.

Spesifik şirket hedeflerine ulaşan başarılı markaların oluşturulmasında marka stratejisi, uzun dönemli bir plandır. Bu aşamada, stratejik planlama ve karmaşık pazarlama iletişim modelleri başarıyla uygulamaya konulur.